Fijn dat u de weg naar deze website gevonden heeft!

Deze website is het resultaat van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek getiteld ‘Flipping the Classroom: onderzoek naar de didactische meerwaarde en het leereffect in de lerarenopleiding’ (hogeschool VIVES campus Brugge). In dit onderwijsconcept vervangt men klassikale kennisoverdracht door het gebruik van video’s, e- of i-books en andere vormen van (online) instructie. Hierdoor komt er klassikale tijd vrij om de vooraf verkende leerinhouden actief en verdiepend te verwerken. In dit twee jaar lopende onderzoeksproject werd onderzocht hoe flipping the classroom een meerwaarde kan bieden in het onderwijs en welke didactische aanpak hiervoor nodig is. Hiervoor werd onder meer een leergemeenschap bestaande uit verschillende docenten uit de lerarenopleiding samengesteld. Acht collega’s onder hen ontwikkelden een flipped les. Op deze website wordt af en toe naar hun ervaringen verwezen, door middel van voorbeelden of door hen aangereikte tips en aandachtspunten.

Veel leesplezier toegewenst!