Flipping 2.0

De termen flipped classroom en flipped learning worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is er een belangrijk verschil tussen een flipped classroom en flipped learning. Een flipped classroom kan, maar leidt niet noodzakelijk tot flipped learning.

Er zijn al veel leerkrachten die studenten voor de les huiswerk meegeven. De vrijgekomen tijd in de klas verandert hierbij echter niet noodzakelijk: men verwerkt de kennis zoals deze anders door studenten als huiswerk zou verwerkt worden. Men noemt de flipped classroom ook wel flipping 1.0.

Bij flipped learning, ook wel flipping 2.0 genoemd, verandert het leren in de klas wel. Het verandert in een dynamische, interactieve leeromgeving waar de leerkracht de studenten gidst terwijl deze concepten toepassen en zich creatief bezighouden met het onderwerp in kwestie. Het ultieme doel van flipped learning is het aanbieden van een studentgecentreerde leeromgeving waarbij studenten de kennis verwerken en dus komen tot meer diepgaand leren.

We kunnen deze omschrijving van flipped learning nog uitdiepen door de vier pijlers van F-L-I-P te omschrijven (Hamdan, McKnight, McKnight, & Arfstrom, 2013).

  1. Flipped leren vraagt om een Flexibele leeromgeving
  2. Flipped leren vraagt om een shift in de Leercultuur
  3. Flipped leren vraagt om een Intentionele inhoud
  4. Flipped leren vraagt om Professionele docenten