Flipped learning vs online of blended learning

Doordat studenten in de voorbereidingstijd vaak een screencast of een videoles moeten bekijken, wordt geflipt leren vaak vergeleken met online, blended of afstandsleren. Toch zijn er duidelijke verschillen.

  • Online onderwijs gebeurt enkel op afstand en de leerkracht en student komen nooit face-to-face in contact. Virtuele contactmomenten, lessen en opdrachten gebeuren online en zijn vaak te vinden op een website waar de cursus wordt beheerd.
  • Blended learning heeft ook een online element, maar daarnaast is er meestal ook les met direct contact tussen leerkracht en student. Tijdens de invulling van de klastijd kan een docent nog altijd directe instructies geven om kennis over te brengen. Bovendien is het ook mogelijk dat men bepaalde inhoud enkel digitaal aan de studenten aanbiedt, zonder dat daar in de klastijd nog verder wordt op ingegaan.

Flipped learning is een specifieke vorm van blended leren: er is een combinatie tussen online leren en leren in de klas, maar in een flipped classroom staat in de voorbereidingstijd het verwerven van de inhoud centraal (lager orde denken) en in de vrijgekomen klastijd staat het in de diepte verwerken van deze inhoud centraal (hoger orde denken). Voor meer informatie rond de taxonomie van Bloom verwijzen we graag naar Anderson en Krathwohl (2001).

Taxonomie van Bloom
Taxonomie van Bloom (Bron: www.talentstimuleren.nl)