3. Hoe werk je een flipped les uit?

In dit onderdeel vind je meer informatie over hoe je een flipped les kan uitwerken. Eerst gaan we dieper in op hoe de voorbereidingstijd er kan uit zien. De mogelijkheden hiervoor hebben we onderverdeeld in drie categorieën: video/audio, teksten en interactieve opdrachten. Daarna lichten we toe hoe de klastijd kan ingevuld worden. Verschillende geschikte werkvormen hiervoor worden besproken. Tenslotte gaan we in op drie algemene didactische aandachtspunten: differentiatie, evaluatie en klasmanagement.

Hoe?