Interactieve opdracht

Zoals al eerder aangegeven kan deze interactieve opdracht een echte meerwaarde zijn in het leerproces van studenten. Het kan er namelijk voor zorgen dat de studenten ook in de voorbereidingstijd uitgedaagd worden om actief te leren. Dit kan een extra motivatie zijn om de voorbereiding effectief te maken. Zeker indien men feedback krijgt op deze opdracht, onmiddellijk of bij de start van de les, kan dit de meerwaarde van de voorbereiding aantonen.

We zetten nog een aantal aandachtspunten op een rij:

 • Belangrijk bij de keuze van opdrachten of tools, is de afstemming van deze opdracht op de invulling van de klastijd. Met een opdracht ga je immers vaak een trapje hoger in de taxonomie van Bloom, waardoor je in de klastijd ook de mogelijkheid krijgt om (nog) een stapje hoger te gaan. Een belangrijke tip is dus de afstemming van de voorbereidingstijd en de klastijd in het kader van Bloom: welk niveau van leren is het einddoel en hoe kan ik dit logisch vormgeven?
 • Studenten kunnen door het maken van de opdracht onmiddellijk feedback krijgen over hun eigen leerproces: hebben ze de nodige kennis opgedaan om de opdracht te maken? Bovendien kan je er ook voor kiezen om als docent ook feedback te geven op deze opdracht (automatisch na het maken van de opdracht of bij de start van de klastijd). Het integreren van feedback willen we graag stimuleren omdat het er voor kan zorgen dat studenten de meerwaarde zien van de voorbereiding zodat er meer motivatie is om de voorbereiding effectief te maken. Bovendien is het krijgen van feedback één van de meest effectieve didactische strategieën om leren te stimuleren (Marzano & Miedema, 2013).
 • De verschillende opdrachten die hieronder aan bod komen, kunnen ook ingezet worden als een formatieve toets waarbij je nagaat of de studenten de inhoud onder de knie hebben. Op die manier pas je het principe van just-in-time teaching toe: dit wil zeggen dat je de voorbereiding van de studenten gebruikt, om in de les in te gaan op de vragen of moeilijkheden die zij nog ervaren met de inhoud. Inhoud die studenten onder de knie hebben, hoeft men tijdens de lestijd niet meer verder te bekijken.

Mogelijkheden

Er zijn opnieuw heel wat mogelijkheden om studenten een opdracht te laten maken. Bovendien bestaan er heel wat websites en tools om deze opdrachten vorm te geven. Om het overzicht te bewaren, hebben we terug een selectie gemaakt van deze mogelijkheden. Je vindt deze terug in onderstaand overzicht. 

Schrijfopdracht

Niveau van Bloom: 3 - toepassen

Op basis van de gelezen/bekeken inhoud, studenten een samenvatting, review, eigen mening, … laten schrijven. Dit kan zowel op papier zijn als digitaal. Bij een digitale versie is het mogelijk om een digitale leeromgeving of een programma als Perusall (zie Teksten doornemen) te gebruiken om feedback te geven.

Blog

Niveau van Bloom: 2 - Begrijpen I Mogelijke tools: digitale leeromgeving, Webnode, WordPress

Een blog kan interessant zijn om studenten een eigen visie over een bepaald thema te laten ontwikkelen en delen met anderen. Studenten kunnen met een blog een eigen mening formuleren, een formele schrijfopdracht uitwerken, … Een blog hoeft echter niet enkel tekst te zijn, er kunnen ook foto’s, video’s of audio aan toegevoegd worden.
Studenten verplicht laten bloggen is echter niet aan te raden. Dit is iets wat men beter inbedt in het curriculum (bijv. het maakt deel uit van een opdracht).

Discussieforum

Niveau van Bloom: 2 - Begrijpen I Mogelijke tools: Digitale leeromgeving, Padlet

Met een discussieforum kan je vragen naar standpunten over bepaalde thema’s of moeilijkheden in de voorbereiding van studenten. Je kan dit verplicht maken (bijv. minimum 1 bijdrage zelf toevoegen of 1 reactie geven). Als docent kan je zelf een inbreng doen in het forum, maar je kan de inhoud even goed tijdens je les gebruiken.

Werkblad

Niveau van Bloom: 2 - Begrijpen en 3 - Toepassen I Mogelijke tools: Google Formulieren

Je geeft studenten een werkblad mee dat ze op basis van de bekeken/gelezen informatie moeten invullen. Dit kan zowel op papier zijn als digitaal. Je kan er dan voor kiezen om dit te laten indienen maar je kan dit tijdens de les ook laten gebruiken om onderling antwoorden te vergelijken en bespreken.

Online oefening

Niveau van Bloom: 2 - Begrijpen en 3 - Toepassen I Mogelijke tools: Learning apps, Educaplay

Er zijn online heel wat mogelijkheden om meer variatie te brengen in het soort oefeningen die je geeft. Voorbeelden zijn het maken van een woordzoeker, een kruiswoordraadsel, een invuloefening, een dictee, matchingvraag enzoverder. Deze variatie aan oefeningen kan zorgen voor meer motivatie van studenten.

Interactieve figuur

Niveau van Bloom: 2 - Begrijpen en 3 - Toepassen I Mogelijke tools: Pics for learning, Learning apps, Educaplay, Thinglink

Figuren of afbeeldingen creëren waarop studenten onderdelen moeten kunnen aanduiden of noteren.

Interactieve video

Niveau van Bloom: 2 - Begrijpen en 3 - Toepassen I Mogelijke tools: Learning apps, Educaplay, Edpuzzle, HiHaHo

Alleen bekijken van een video blijkt niet aan te zetten tot leren. Een video interactief maken is daarom belangrijk. Dit kan door vragen te voorzien tijdens het filmpje, of door hotspots, hyperlinks en/of pauzes toe te voegen. Op die manier stimuleer je studenten om niet passief te luisteren, maar de inhoud ook al te begrijpen.

Formatieve toets

Niveau van Bloom: 2 - Begrijpen en 3 - Toepassen I Mogelijke tools: Digitale leeromgeving, Google Formulieren, Flubaroo

Formatief toetsen is belangrijk in het leerproces van studenten. De rol van feedback is hier echter cruciaal. De feedback kan bij de start van de les gegeven worden, maar kan ook onmiddellijk als onderdeel van de formatieve toets verwerkt worden.
Belangrijk bij een toets is dat je het niveau afstemt op het gestimuleerde denkproces van de studenten: heb je een activiteit gekozen die op toepassingsniveau zit, dan moet er in de formatieve toets ook minimum een vraag van dat niveau zitten.
Ook de voorgaande opdrachten zoals een interactieve oefening of video kan uiteraard ingezet worden als formatieve toets.

Eens je een passende opdracht gekozen hebt, kan je hieronder de mogelijkheden van de verschillende tools bekijken.

Webnode

Met behulp van Webnode software kun je snel een gratis een blog starten. Werken met Webnode is zeer eenvoudig. Geen technische vaardigheden, installaties of configuraties vereist. Enkel registreren en starten met bouwen. De rest staat al voor je klaar aangezien er gratis sjablonen beschikbaar zijn. Er worden ook geen advertenties op de gemaakte website geplaatst. Je kunt je website gebruiken onder je eigen domeinnaam (bijv.: www.jeeigennaam.com) of een nieuw domein registreren rechtstreeks bij Webnode.

website http://www.webnode.be/persoonlijke-websites/
voordelen
 • Gratis
 • Voor onbepaalde duur
 • Gebruiksvriendelijk
 • Geen ongewenste reclame
 • Eigen domeinnaam mogelijk
nadelen /

 

Wordpress

Eenvoudige software om een gratis blog te starten. Er zijn verschillende sjablonen om de lay-out van de blog vorm te geven. Een eigen domeinnaam is mogelijk, maar voor een gratis versie is dit onder de vorm: example.wordpress.com. Het is ook gemakkelijk om via de sociale media de blog of nieuwe berichten te delen met anderen. 

website https://nl.wordpress.com/
voordelen
 • Gratis
 • Voor onbepaalde duur
 • Gebruiksvriendelijk
 • Toevoegen van media (afbeeldingen, audio, video)
 • Eigen domeinnaam mogelijk
 • Sociaal delen geïntegreerd
nadelen
 • Betalend indien eigen domeinnaam of veel ruimte voor media noodzakelijk is.
Padlet

Een Padlet is een online bord. Je kunt er tekst, documenten, foto’s en links op kwijt. Je kunt ervoor kiezen dat iedereen de padlet kan zien of alleen een selecte groep. Je kunt ervoor kiezen dat iedereen iets op het padlet kwijt kan of alleen de mensen die het wachtwoord kennen. Je kunt bovendien alles wat er op je padlet staat, exporteren in de vorm van een pdf of een excel-file. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn om rapporten en portfolio’s aan te maken van studenten per jaar, klas of onderwerp. Ook zal het mogelijk zijn om de gegevens te analyseren: wie heeft de padlet bekeken en wie niet?

website https://nl.padlet.com/
voordelen
 • Makkelijk te embedden in digitale leeromgevingen (bijv. Toledo)
nadelen /
Educaplay

Website om verschillende soorten interactieve oefeningen te maken. Deze zeer interessante opvolger van hot potatoes laat heel veel interactieve oefenvormen toe (vb. kruiswoordraadsel, woordzoeker, …) Je kan er ook een videoquiz mee maken. Zo ben je zeker dat de studenten opletten tijdens je video en heb je een zicht op hun vragen en moeilijkheden. Een meerwaarde, en heel gebruiksvriendelijk!

 

website http://en.educaplay.com/
voordelen
 • Gratis
 • Oefeningen makkelijk te embedden in een digitale leeromgeving met SCORM mogelijkheid (ingevulde scores bijhouden)
nadelen
 • Reclame
 • Gemaakt oefeningen staan publiek beschikbaar
 • Enkel te gebruiken via FireFox
mogelijkheden
 • Kruiswoordraadsel
 • Woordzoeker
 • Interactieve figuur
 • Matchingvragen
 • Invuloefening
 • Videoquiz
Learning apps

Website om verschillende soorten interactieve oefeningen te maken. (zie Educaplay) 

website https://learningapps.org/
voordelen
 • Gratis
 • Geen reclame
 • Zowel publiek als privé
 • Oefeningen rechtstreeks via een link embedden in een digitale leeromgeving
nadelen
 • Niet met SCORM mogelijkheid embedden in een digitale leeromgeving
mogelijkheden
 • Kruiswoordraadsel
 • Woordzoeker
 • Interactieve figuur
 • Matchingvragen (ook met afbeeldingen en video’s)
 • Invuloefening
 • Videoquiz
Pics for learning

Pics4Learning is a gratis afbeeldingenbibliotheek voor het onderwijs. Leerkrachten en studenten kunnen er copyright-vriendelijke foto’s en prenten vinden voor in de klas, projecten, websites, portfolio’s, video’s… De foto’s zijn eenvoudig op te slaan op de computer in jpg-formaat.

website http://www.pics4learning.com
voordelen
 • Gratis
 • Gebruiksvriendelijk
nadelen /
Thinglink

Thinglink is een tool waarmee interactieve illustraties gemaakt kunnen worden. Die illustraties zijn met Thinglink voorzien van aanklikbare punten (pointers). Ga je met de muiswijzer naar zo’n pointer dan verschijnt er een tekst en/of een illustratie. Klik je op zo’n pointer dan word je doorgelinkt naar bijvoorbeeld een website, een illustratie, een filmpje, een foto, een twittertimeline, een facebookpagina of een geluidsopname.

website http://www.thinglink.com/
voordelen
 • Gratis
 • Gebruiksvriendelijk – account aanmaken wel verplicht
nadelen
 • Betalend indien foto’s of video’s moeten gemonteerd/bewerkt worden
EDpuzzle

Met deze tool kunnen video’s worden ingekort en voorzien van geluidopnames, open vragen, meerkeuzevragen en commentaar. Dit kan een bestaande of een zelf gemaakte video zijn. De gegeven antwoorden van studenten worden bovendien weergegeven in een overzicht. 

website https://edpuzzle.com/
voordelen
 • gratis
nadelen /
mogelijkheden
 • Integratie van bestaande of zelf gemaakte video’s
 • Video bewerken (duur aanpassen)
 • Vragen stellen of audio toevoegen
 • Bijhouden van studentenactiviteit en gegeven antwoorden
 • Feedback geven op antwoorden van studenten
HiHaHo

Met deze tool kan je een video meer interactief maken door tekst, afbeeldingen, vragen, pauzes, linken en/of hotspots toe te voegen. Bovendien kunnen studenten bij het geven van een antwoord onmiddellijk feedback krijgen. 

website https://www.hihaho.com/
voordelen
 • Veel toepassingsmogelijkheden
nadelen
 • Betalend (gratis versie voor één maand)
 • Enkel bij de betalende versie kan gebruik gemaakt worden van SCORM (bijhouden van scores)
mogelijkheden
 • Integratie van bestaande of zelf gemaakte video’s
 • Tekst of afbeeldingen toevoegen
 • Vragen stellen
 • Pauzes toevoegen
 • Linken naar websites toevoegen
 • Hotspots toevoegen
 • Feedback geven op antwoorden van studenten
Google Formulieren

Met Google Formulieren kan je enquêtes of testen maken. Er zijn verschillende soorten vragen mogelijk: korte en lange antwoorden, meerkeuzevragen, selectievakjes, dropdown-menu, lineaire schaal, meerkeuzeraster, tijd en datum. Bovendien kan je ook afbeeldingen of video’s toevoegen. Als docent kan je een overzicht van gegeven antwoorden bekijken in een Excel spreadsheet.
De vragenlijst kan gedeeld worden via e-mail, een link of als HTML-code (bijv. om te embedden in een digitale leeromgeving).

website https://drive.google.com/drive/my-drive
voordelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Gratis
 • Gebruiksvriendelijk
nadelen /
Flubaroo

Flubaroo kan een goede aanvulling zijn indien je werkt met Google Formulieren. Met deze tool kan je gegeven antwoorden immers automatisch verbeteren en krijg je een overzicht van de resultaten. Er is een normale beoordeling (bijv. voor meerkeuzevragen), maar indien nodig is er ook de mogelijkheid om bepaalde vragen handmatig te verbeteren (bijv. open vragen). Er kan ook per student feedback gegeven worden over de gehele test (niet per vraag).

website http://www.flubaroo.com/ (Add-on in Excel-sheet)
voordelen
 • Gratis
 • Eenvoudig om meerkeuzevragen snel te verbeteren
nadelen
 • Feedback per vraag niet mogelijk
 • Open vragen nog steeds handmatig te verbeteren