Aandachtspunten

Aandachtspunten
Aangename voorbereiding voor studenten
Flipping the classroom vraagt een inspanning van studenten voor ze naar de les komen. Zorg er daarom als docent voor dat de voorbereiding die van hen verwacht wordt, een voor hen aangename opdracht is. Werk een taak uit die boeiend is, waar studenten gemotiveerd voor kunnen zijn.
Aandachtspunten
Niet te frequent
Docenten uit onze leergemeenschap gaven aan dat flipping the classroom een fijne onderwijsmethode is om af en toe toe te passen. Deze manier van werken vraagt echter wel wat voorbereiding van docent en student en wordt daarom volgens de docenten en studenten beter ook niet té vaak toegepast.
Aandachtspunten
Groepsgrootte
Flipping the classroom heeft als voordeel dat je je grote groep tijdens de klastijd in kleine groepen kan indelen. Zo kan je het klassikale lesgeven doorbreken en studenten in kleinere teams aan het werk zetten en op individueel niveau feedback geven.
Aandachtspunten
Herbruikbaar lesmateriaal
Het voorbereiden van een flipped les vraagt wat tijd: voorbereidingstijd uitwerken, klastijd uitwerken, nadenken over evaluatie, etc. Wanneer je echter een les uitwerkt die volgend jaar opnieuw op je programma staat, dan is je voorbereiding helemaal niet verloren en kan je nog lang genieten van het eenmalige voorbereidingswerk.